ZC Flis's picture
OSEBNI PODATKI
Podatek je potreben za povratno obveščanje o potrditvah, spremembah in opozorilih v zvezi z naročeno storitvijo.
Mobilni ali stacionarni telefon - kjer ste dosegljivi. Podatek je potreben za hitro obveščanje o potrditvah, spremembah ali opozorilih v zvezi z naročeno storitvijo.
NAROČANJE NA PREGLED ZA SAMOPLAČNIKE
NAROČANJE Z NAPOTNICO
Podatek je potreben za vodenje čakalnega seznama v skladu Zakonom o pacientovih pravicah, za pravilno dodelitev interne številke pacienta ter za preprečevanje nepooblaščenega naročanja v tujem imenu.
Podatek je potreben zaradi kritja stroškov zdravstvene storitve iz naslova zdravstvenega zavarovanja in zaradi vodenja čakalnega seznama v skladu Zakonom o pacientovih pravicah.
1 - nujno; 2 - hitro; 3 - redno;
PODATKI O ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH
Vaše podatke bomo varovali v skladu z veljavno zakonodajo.