Predavanje: Vpliv elektromagnetnega sevanja na naše zdravje!