Koristne povezave

Informacijski pooblaščenec RS
http://www.ip-rs.si

Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si

Register predpisov v RS
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_sl/index_sl.htm

Zakonodaja v RS s področja zdravstva, MZ
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Služba Vlade RS za zakonodajo
http://www.svz.gov.si

Uradni list RS
http://www.uradni-list.si

Povezave na EU portal
http://europa.eu/index_sl.htm

Prevodi zakonodaje EU
http://www.gov.si

Zdravniška zbornica
http://www.zdravniskazbornica.si