Zdrava krvna slika - zdravo telo

Veliko ljudi se danes sooča s sindromom utrujenosti, ki je sicer kompleksen pojav in ima lahko več vzrokov, kako pa je lahko utrujenost povezana s prehrano, na kaj moramo torej najprej pomisliti, kadar izključimo druge vzroke utrujenosti in spoznamo, da bi morali nekaj spremeniti pri hrani? Kako torej reagirati ob tem alarmu in čim prej nekaj opustiti in nekaj drugega vključiti?