Bolečina

Bolečina je izjemno neprijetna osebna izkušnja. Je zelo zapletena, ker je povezana z različnimi dejavniki, ki jo povzročajo – lahko je povezana s poškodbo tkiva, lahko pa je prisotna brez kakršnekoli vidne ali dokazane poškodbe tkiva. Na njeno doživljanje in trajanje močno vplivata tudi okolje in čustvena stiska človeka, ki jo trpi. Kako prijetno je življenje brez nje, se v resnici zavemo šele tedaj, ko se z njo soočimo.