Ajurveda – mati holistične medicine

Ajurveda se je šele v zadnjem desetletju pričela uveljavljati v Evropi kot ena izmed vej komplementarne medicine. Po obsegu je zelo široka, vendar se ne deli na specialnosti, tako da vsak ajurvedski zdravnik obvladuje celotno vedo. V svoji hierarhiji pozna zdravnike, terapevte in maserje. Pri delu ajurvedski zdravnik nima diagnostičnih aparatov, uporablja le svoje roke, dobro opazuje bolnika, bolnika dobro pregleda, veliko sprašuje in dobro posluša.