Poškodbe in bolezni roke

Zagotovo je celotna človekova delovna sposobnost odvisna od funkcij roke, še posebno od dlani s prstov. Na žalost pa sodobni način življenja in dela vse pogosteje pogojuje nastanek poškodb in bolezni roke. To vodi v zmanjšanje delovne sposobnosti posameznika, velikokrat celo v invalidnost, zelo pogosto prav v najproduktivnejšem obdobju človekovega življenja.