Ivica Flis Smaka, dr. med., specialistka


Zdrava spolnost

Ameriška licenca

Športna medicina

Ameriška licenca

Sodna izvedenka medicinske stroke za področje fiziatrije

 

Mednarodna wellness svetovalka

 

Izobraževanje in usposabljanje

09/1978 - 09/1982

Gimnazijski maturant (V)

Gimnazija Miloša Zidanška - II. gimnazija Maribor
2000 Maribor (Slovenija)

10/1982 - 10/1989

Doktor medicine (VII)

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2, 2000 Ljubljana (Slovenija)

08/1992 - 09/1996

Specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije (VII/2)

Ministrstvo za zdravstvo RS
Štefanova 5, 2000 Ljubljana (Slovenija)

1/1/1994–2009

Specialistka akupunkture in TCM

Fakulteta za šport, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)

2008–2013

Certified in Anti-Aging and Regenerative Medicine (USA)

A4M, (Združene države Amerike)

2012–2014

Certified in Sexual Health Medicine (USA)

A4M, (Združene države Amerike)

2014–v teku

Certified in Advanced Metabolic Endocrinology & Nutrition (USA), Sports Medicine Certification (USA)

A4M, (Združene države Amerike)

1990–2013

Sodna izvedenka medicinske stroke za področje fizikalne in rehabilitacijske medicine

Ministrstvo za pravosodje RS, Ljubljana

DODATNI PODATKI

December 2011 prejela sklep o podelitvi naziva predavatelj višje šole.

 

Komunikacijske kompetence

 • smisel za skupinsko delo sem pridobila z večletnim delom med študijem v skupini vodičev Cankarjevega doma, med hostesami Cankarjevega doma, v času izvajanja pripravništva in specializacije v kirurških ambulantah in na urgenci;
 • smisel za komunikacijo prav tako v Cankarjevem domu pri delu z obiskovalci, gosti in strokovnjaki, med delom na kongresih in večjih seminarjih, sejmih;
 • v komuniciranju sem veliko pridobila že v dijaških letih, ko sem bila dva-krat zapored v Angliji, kjer sem varuška (Au-pair) v obeh primerih več mesecev bivala in delala;
 • v vseh dosedanjih zaposlitvah je bila komunikacija z bolniki, gosti, obiskovalci, z zaposlenimi in nadrejenimi eden izmed poglavitnih elementov moje službe in delovnega procesa;
 • jezikovno sem veliko pridobila v zdraviliščih, kjer sem bila primorana (gosti, pogodbe) komunicirati v slovenščini, srbohrvaščini, angleščini, nemščini, italijanščini in francoščini;
 • nenehna izobraževanja, predavanja in marketinške akcije so pripomogli k izboljšanju mojih javnih nastopov, komuniciranju v javnosti, nastopom na radijih in televiziji;
   

Organizacijska znanja in kompetence

 • v Atomskih toplicah sem bila deležna intenzivnega izobraževanja v organizaciji in vodenju kadrov, izobraževanja na področju kadrovanja, financiranja in finančnih konstrukcij, izobraževanja iz marketinga in marketinških programov - v teoriji in praksi;
 • v Termah Maribor sem veliko pridobila v (izobraževalni center DOBA) znanjih poslovanja in vodenja večih centrov (zdravstva in wellness), managementu iz gostinstva in turizma; pridobila sem znanja iz kozmetologije, organizacije kozmetičnih in wellnes centrov, iz prodaje in snovanja tržnih produktov;
 • v Termah Dobrna sem vodila najprej samo zdravstvo s fizioterapijo in hospitalnim oddelkom, nato še wellness center (ki sem ga sama zasnovala, kreirala in izvedla, enako tudi vso marketinško podporo in akcije), marketing, gostinstvo in hotele;
   

Tehnična znanja in kompetence

 • dobro poznavanje in dobro praktično znanje uporabe aparatur in pripomočkov za izvajanje fizioterapije in rehabilitacije;
 • dobro poznavanje medicinsko tehničnih pripomočkov;
   

Druga znanja in kompetence: 1991 – 2011

 • številni strokovni seminarji iz Fizikalne medicine in rehabilitacije (tečaj kineziterapije in balneologije, seminar »Ortotika in protetika«, seminar »Rehabilitacija bolnikov z živčno mišičnimi obolenji«, seminar »Magnetoterapija«, »Kirurgija in ortopedija«, ocenjevanje bolnikov po FIM lestvici, Evaluacija v FMR, Vloga FMR v rehabilitaciji otrok in mladostnikov, FMR v revmatologiji …),
 • tečaj klinične nevrofiziologije »Osnove elektrofiziološke diagnostike mišic in perifernega živčevja« (1996);
 • opravljen mednarodni izpit za »Wellness svetovalca« (2009);
 • Cyriaxova ortopedska medicina (2003);
 • obvladam prakso in teorijo mehke manuelne medicine po dr. Dornu (Ottobeuren, 2002);
 • tečaj UZ diagnostike lokomotornega aparata (Zagreb, 2000);
 • obvladam prakso in teorijo Aleksander tehnike (1995, tečaj);
 • dietetika, dietetika makrobiotike (1989, tečaj);
 • praktično znanje klasične, športne, shiatsu, refleksne, limfne in aroma masaže;
 • praktično znanje ayurvedske masaže, lomi-lomi nui, tibetantske masaže;
 • Cyriaxova ortopedska medicina (2003);
 • Akupunktura z elektro- in laser-akupunkturo ter moksibustijo,
 • Tui-Na terapija z akupresurno masažo,
 • številni strokovni seminarji iz športne medicine;
 • številni strokovni seminarji in tečaji iz ortopedije, reanimacije, oživljanja in anestezije, protibolečinskih postopkov in terapij (redno, 1 – 2 krat letno);
 • 1994 Akupunktura – izpit opravljen v Zagrebu – v Sloveniji ni priznan;
 • 2004 Izobraževanje iz akupunkture na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani;
 • 2005 opravljen izpit iz akupunkture na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani;
 • 2006 Mednarodna licenca iz akupunkture, moksibustije in tuina terapije v Pekingu, Kitajska;
 • 2007 Mednarodna licenca iz akupunkture, moksibustije in tuina terapije v Pekingu, Kitajska;
 • 2008 Mednarodna licenca za praktična znanja iz akupunkture, moksibustije in tuina terapije v Kunmingu, Kitajska;
 • 2008 Licenca iz avtohtone akupunkture, Yichang, Kitajska;
 • 2009 Mednarodna licenca za praktična znanja iz akupunkture, moksibustije in tuina terapije v Kunmingu, Kitajska;
 • marec 2011: 22.dnevi rehabilitacijske medicine »Z dokazi podprta rehabilitacija - II« (URI - Soča);
 • maj 2011 Anti-Aging Medicine Specialization (Senescence, Excercice, Environment and Hormone Therapies), Bruselj, Belgija; dr.Thierry Hertoghe - WOSAAM;
 • maj 2011 Hormone Therapy Specialization (Hormone and Nutritional Therapies of Endocrine and Metabolic Diseases), Bruselj, Belgija - IHS, HTS;
 • 2011 seminar »Endocrine Consultation, Thyroid Hormone Therapies for Diseases«, Hertoghe Medical School, Bruselj, Belgija; dr. Jean Monro - Society of Environmental Medicine;
 • 2011 seminar »Hormone and Nutritional Therapies of Endocrine and Metabolic Diseases«, Hertoghe Medical School, Bruselj, Belgija; dr. Jean Monro - Society of Environmental Medicine;     
 • 07.09. do 10.09.2011 4th Live Arthroscopy Festival 2011, Portorož, Slovenija;
 • 22.09. do 24.09.2011 AACL (Anti-Ageing Conference London), UK;
 • 29.09. do 01.10.2011 mednarodni simpozij neurokirurgov, traumatologov in ortopedov Maribor Spine, 2011 (predavateljica);
 • november 2011 Hormone Therapy Specialization (Endocrinology from childhood to old age), v Bruslju, Belgija - IHS, HTS;
 • november 2011 Hormone Therapy Specialization (Practical Hormone Therapy Workshops), v Bruslju, Belgija - IHS, HTS;
 • november 2011 seminar »Endocrinology from childhood to old age«, Hertoghe Medical School, Bruselj, Belgija; dr. Jean Monro - Society of Environmental Medicine;
 • 2011 seminar »Practical Hormone Therapy Workshop«, Hertoghe Medical School, Bruselj, Belgija; dr. Jean Monro - Society of Environmental Medicine;
 • 25.11. do 2.12.2011 Aesthetic Anti-Aging Fellowship and »Hands-on« Training Modules 4 and 5 (Fillers, Botox, PRP, Lasers and Light), Aesthetica Clinic Dubai, UAE.
 • 1996 seminar »Management v zdravstvu«;
 • 2002 Strateško razmišljanje za strateško načrtovanje (Phare program – 40 ur);
 • 2002 Marketing v hotelirstvu in gostinstvu (Phare program – 20 ur);
 • 2002 Razvoj človeških virov (Phare program – 20 ur);

Poklicna pot